ابزار دقیق

ابزار دقیق

 

استفاده گسترده صنایع مختلف از ابزار دقیق و سامانه ­های کنترلی و پایشی تولید شده در خارج از کشور، صنعت را از این منظر به شدت وابسته کرده است. تولید دانش بومی و متعاقب آن محصولات تجاری داخلی علاوه بر دستاوردهای فنی، اقتصادی، امنیت و استقلال صنعت در این حوزه را تا حدی تامین می­ کند. از طرفی با بومی شدن فناوری این تجهیزات امکان کاهش هزینه و توسعه کاربرد آن فراهم می ­شود.

این مجموعه با انجام طرح ­هایی در این زمینه نشان داده که علاوه بر تولید محصولات استاندارد، قادر است براساس سفارش­ های مشتریان به طراحی و ساخت انواع تجهیزات ابزار دقیق بپردازد.