سامانه‌های پایش ارتعاشات

سامانه‌های پایش ارتعاشات

سامانه‌های اندازه‌گیری ارتعاشات در ماشین‌های دوار یکی از مهم‌ترین ابزارهای پایش یک ماشین می‌باشند. پایش این پارامتر با استفاده از ابزارهای مختلفی امکان‌پذبر است. در این راستا، دو محصول مهم تدبیرگران شامل سامانه پایش ارتعاشات TVM-16 و سامانه پایش TVM-BN 3500 می­‌باشد. تفاوت این دو محصول در ساختار متفاوت قرارگیری کارت‌های این سامانه‌ها است که به صورت ثابت و رک‌بیس می‌باشد. سامانه TVM-BN 3500 بر اساس فناوری‌های نوین با قابلیت اطمینان بالا‌، مقاوم در برابر خرابی و مقیاس‌پذیر می‌باشد و قابلیت پایش تمامی پارامترها حتی پارامترهای غیر ارتعاشی سامانه‌های دوار را دارا می‌باشد.

  • all