نیروگاه‌ها

نیروگاه‌ها

در حال حاضر حدود 230 نیروگاه در کشور وجود دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که 90% انرژی الکتریکی تولیدی کشور در حدود 100 نیروگاه حرارتی که شامل نیروگاه‌­های بخار، گازی و سیکل ترکیبی می‌­باشند، تولید می‌شود. معمولا نیروگا­ه‌های حرارتی به خصوص نیروگاه‌­های بخار به علت قدیمی بودن از بهره­‌برداری مطلوب فاصله گرفته‌اند. آمارها نشان می­‌دهد که با بهره‌­برداری مناسب از نیروگاه‌­های موجود علاوه بر افزایش طول عمر آنها و کاهش هزینه­‌های نگهداری و تعمیر می‌توان توان عملیاتی آنها را افزایش داده و تا حد زیادی از سرمایه­‌گذاری­‌های جدید در حوزه ساخت نیروگاه اجتناب کرد. بهبود شرایط احتراق، تعیین شاخص­‌های بهره‌­برداری، بهبود شاخص­‌های محیط زیستی و بهبود شاخص‌­های مصرف آب از جمله طرح‌­های به پایان رسیده در این حوزه در گروه تدبیرگران می‌باشد.