تحلیل میدان‌های جریان

تحلیل میدان‌های جریان

در طراحی و بهینه‌سازی بسیاری از طرح‌های مکانیکی، شبیه‌­سازی،مدل‌سازی و تحلیل جریان سیال در اطراف یک جسم کمک قابل توجهی به این هدف می‌کند. گروه تدبیرگران با اتکا به نیروی متخصص دانشگاهی در این حوزه فعالیت‌های گسترده‌­ای داشته است. می‌توان به تنوع پروژه‌ها در این حوزه  از توسعه نرم ­افزارهای مکانیک سیالات محاسباتی در زمینه بهینه‌سازی طراحی اجسام مختلف تا مدل­‌سازی پدیده‌های صنعتی مانند انتشار آلودگی‌های نفتی در زمین و یا مدل‌سازی جریان هوای سرد بر روی شیشه‌های خودرو با استفاده از نرم‌افزارهای تجاری تحلیل جریان اشاره کرد.