ترنسمیترها

ترنسمیترها

ترنسمیترها از جمله متنوع‌ترین و پرمصرف‌ترین ابزار دقیق موجود در صنعت می‌باشند. تدبیرگران براساس نیاز صنعت ترنسمیترهای مختلفی را جهت پایش دما، فشار و سطح بومی‌سازی کرده‌است. با توجه به تنوع بسیار بالایی که در انواع ترنسمیترها در حوزه‌های مختلف مانند محدوده‌های کاری، نوع ارتباطات، شرایط انفجاری محیط و ... وجود دارد، تدبیرگران امکان سفارشی سازی براساس نیاز صنعت را دارا می‌باشد.

  • all