دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی 

یکی از رسالت‌هایی که مجموعه تدبیرگران همیشه به دنبال تحقق آن بوده ‌است، رشد و توسعه دانش مدیران و کارشناسان در استفاده از استانداردها و همچنین دانش عملیاتی مبتنی بر استانداردها در صنایع بوده‌است. بهره‌مندی از استانداردها که معمولا دربرگیرنده دانش عملیاتی چندین ساله یک حوزه می‌باشد، نیازمند بهره گرفتن از متخصصان آن حوزه است. تدبیرگران با بهره‌مندی از افراد خبره، این فرصت را برای صنعت آماده کرده‌است. دوره‌های آموزشی در حوزه سامانه‌های حفاظت از ماشین‌های دوار براساس استاندارد API 670، الزامات پایش و ایمنی ایستگاه‌های گاز، روش‌های اندازه‌گیری دبی سیالات و شناسایی انواع میترها و پرورها برای اندازه‌گیری مایعات براساس استاندارد MPMS قابل ارائه می‌باشد.

  • all