TVM-02 سامانه پایش

سامانه پایش ارتعاشات دو‌کاناله TVM-02

در بسیاری از تجهیزات دوار که دارای ظرفیت، ارزش اقتصادی و گاهی حساسیت­‌های کمتری می‌باشند، تعداد پارامترهای پایش و حفاظت به شدت کاهش پیدا می­‌کند. در این تجهیزات نصب ابزارهای پایش ارتعاشات پیچیده مقرون به‌صرفه نیز نمی‌باشد. سامانه TVM-02 یکی از معمول­ترین ابزارهای پایش تجهیزات دوار می‌باشد که با هزینه کم در پایش ارتعاشات تجهیزات دوار غیرحساس کاربرد فراوانی دارد. این سامانه منطبق با استانداردهای API 670  و API 611 می‌باشد.