سایر محصولات

سایر محصولات

برخی از ابزاردقیق طراحی شده توسط تدبیرگران در قالب یک طرح پژوهشی و به صورت نمونه‌سازی و یا سفارشی‌سازی می‌باشند. از جمله این محصولات می‌توان به انواع کارت‌ها و دبی‌سنج‌های ویژه اشاره کرد. زیرساخت طراحی و ساخت انواع ابزاردقیق که در مجموعه تدبیرگران وجود دارد فرصت و امکان طراحی و ساخت تجهیزات ابزاردقیق را در این مجموعه فراهم می‌کند.

  • all