همکاران کلیدی

همکاران کلیدی

در تمامی فعالیت‌های تدبیرگران، رضایت کامل همکاران صنعتی در اولویت کاری قرار دارد و این مهم بدون همکاری و مساعدت صنعت اتفاق نمی­‌افتد. دستیابی به بسیاری از موفقیت‌­های ملی و بومی تدبیرگران حاصل اعتماد و همکاری مدیران صنعتی است که به واقع به رویکرد کلان کشور در راستای اقتصادی مقاومتی و تولید درون­‌زا جهت ایجاد زیرساخت­‌های اشتغال، تولید بومی و توسعه صادرات دانش‌­محور معتقد هستند.

Title